• 264
  • ky-nang-song-cho-tre-tam-viet-2016
Cho bé yêu

TRƯỜNG MẦM NON BẢN LÉ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2022)

Cho bé yêu
Hòa chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi của các thế hệ giáo viên và học sinh trên cả nước chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo ...

TIN BÀI: Trường Mầm non Bản Lé thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non người dân tộc thiểu số

TIN BÀI Trường Mầm non Bản Lé tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý giáo viên mầm non năm học 2021-2022

Tin bài: Trường Mầm non Bản Lé tăng cường công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh

Bài tuyên truyền: Quan điểm phòng, chống tham nhũng trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và những giải pháp thực hiện

Bài Tuyên truyền: PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CẦN GẮN LIỀN VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Trường Mầm non Bản Lé phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay, Trạm Y tế xã Lay Nưa tổ chức khám và tư vấn sức khỏe cho học sinh

Trường Mầm non Bản Lé tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022

TIN BÀI Trường Mầm non Bản Lé tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý giáo viên mầm non năm học 2021-2022

TIN BÀI Trường Mầm non Bản Lé hưởng ứng Tuần lễ áo dài năm 2021

TIN BÀI Trường Mầm non Bản Lé tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Cấp mầm non tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp thị về xây dựng mô hình tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số năm học 2020-2021

Cho bé yêu

TRƯỜNG MẦM NON BẢN LÉ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2022)

Cho bé yêu
Hòa chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi của các thế hệ giáo viên và học sinh trên cả nước chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo ...

TIN BÀI: Trường Mầm non Bản Lé thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non người dân tộc thiểu số

TIN BÀI Trường Mầm non Bản Lé tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý giáo viên mầm non năm học 2021-2022

Tin bài: Trường Mầm non Bản Lé tăng cường công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh

Bài tuyên truyền: Quan điểm phòng, chống tham nhũng trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và những giải pháp thực hiện

Bài Tuyên truyền: PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CẦN GẮN LIỀN VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Trường Mầm non Bản Lé phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay, Trạm Y tế xã Lay Nưa tổ chức khám và tư vấn sức khỏe cho học sinh

Trường Mầm non Bản Lé tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022

TIN BÀI Trường Mầm non Bản Lé tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý giáo viên mầm non năm học 2021-2022

TIN BÀI Trường Mầm non Bản Lé hưởng ứng Tuần lễ áo dài năm 2021

TIN BÀI Trường Mầm non Bản Lé tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Cấp mầm non tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp thị về xây dựng mô hình tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số năm học 2020-2021

Cho cha mẹ

TRƯỜNG MẦM NON BẢN LÉ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2022)

Cho cha mẹ
Hòa chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi của các thế hệ giáo viên và học sinh trên cả nước chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo ...

TIN BÀI: Trường Mầm non Bản Lé thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non người dân tộc thiểu số

TIN BÀI Trường Mầm non Bản Lé tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý giáo viên mầm non năm học 2021-2022

Tin bài: Trường Mầm non Bản Lé tăng cường công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh

Bài tuyên truyền: Quan điểm phòng, chống tham nhũng trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và những giải pháp thực hiện

Bài Tuyên truyền: PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CẦN GẮN LIỀN VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Trường Mầm non Bản Lé phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay, Trạm Y tế xã Lay Nưa tổ chức khám và tư vấn sức khỏe cho học sinh

Trường Mầm non Bản Lé tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022

TIN BÀI Trường Mầm non Bản Lé tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý giáo viên mầm non năm học 2021-2022

TIN BÀI Trường Mầm non Bản Lé hưởng ứng Tuần lễ áo dài năm 2021

TIN BÀI Trường Mầm non Bản Lé tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Cấp mầm non tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp thị về xây dựng mô hình tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số năm học 2020-2021

Cho bé yêu

TRƯỜNG MẦM NON BẢN LÉ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2022)

Cho bé yêu
Hòa chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi của các thế hệ giáo viên và học sinh trên cả nước chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo ...

TIN BÀI: Trường Mầm non Bản Lé thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non người dân tộc thiểu số

TIN BÀI Trường Mầm non Bản Lé tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý giáo viên mầm non năm học 2021-2022

Tin bài: Trường Mầm non Bản Lé tăng cường công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh

Bài tuyên truyền: Quan điểm phòng, chống tham nhũng trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và những giải pháp thực hiện

Bài Tuyên truyền: PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CẦN GẮN LIỀN VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Trường Mầm non Bản Lé phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay, Trạm Y tế xã Lay Nưa tổ chức khám và tư vấn sức khỏe cho học sinh

Trường Mầm non Bản Lé tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022

TIN BÀI Trường Mầm non Bản Lé tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý giáo viên mầm non năm học 2021-2022

TIN BÀI Trường Mầm non Bản Lé hưởng ứng Tuần lễ áo dài năm 2021

TIN BÀI Trường Mầm non Bản Lé tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Cấp mầm non tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp thị về xây dựng mô hình tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số năm học 2020-2021

Bản đồ
Video
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 1
Tháng trước : 81